Vijay Sartape
Vijay Sartape
Play Radio

Songs

View all

Mee Somnath Boltoy

Baijnathala Pujayala Mala Parlila Gail Pahije

Manus Banvile Bhimane

Neta Bhimawani Pahije

Daar Ughad Ga

Ambe Daar Ugad (Tuljabhawanichi Bhakti Geete)

Neta Bhimawani Pahije

Neta Bhimawani Pahije

Mayakka Ti Chabiny...

Mayakka Chhabinyaat Basli

Shambhu Basle Kail...

Shambhu Basle Kailasaavri
Albums

View allNotifications