Deepam Jyoti Parabrahma

Sanskar (Sanskrit)   | Sanskrit
Lyricists - Traditional
Singer - Varijashree, Raksha Rao
1
131 Plays
Play

More songs from Sanskar (Sanskrit)

Annapurne Sadapurn...

Sanskar (Sanskrit)

Anjaneya Matipatal...

Sanskar (Sanskrit)

Siddhalakshmi Jaya...

Sanskar (Sanskrit)

GurubrahmAkandaman...

Sanskar (Sanskrit)

Bhaja Govindam

Sanskar (Sanskrit)

Gita Dhyana Shlokam

Sanskar (Sanskrit)

Vedanuddharate

Sanskar (Sanskrit)

Karacharana

Sanskar (Sanskrit)

Ramam Skandam

Sanskar (Sanskrit)

Ramaya Ramabhadraya

Sanskar (Sanskrit)


Notifications