More songs from Shri Shantadurga Mangesh Naageshi

Kshetra Paawan Nag...

Shri Shantadurga Mangesh Naageshi

Sthan Mangeshi Paa...

Shri Shantadurga Mangesh Naageshi

Jai Jai Ho Jai Shr...

Shri Shantadurga Mangesh Naageshi

Jai Jai Shri Kulde...

Shri Shantadurga Mangesh Naageshi

Onjal Deva Vahte C...

Shri Shantadurga Mangesh Naageshi

Jai Jagdisha Shri ...

Shri Shantadurga Mangesh Naageshi

Utha Utha Ho Sakal...

Shri Shantadurga Mangesh Naageshi

Parbramhroop Tujhe...

Shri Shantadurga Mangesh Naageshi

Hechi Daan Dayave ...

Shri Shantadurga Mangesh Naageshi


Notifications