More songs from Shree Swami Samarthachya Aartya-Shri Kshetra Akkalkot

Vinvani (God Kari)

Shree Swami Samarthachya Aartya-Shri Kshetra Akkalkot

Swachhand Vyavahaar Ananda Bharti

Shree Swami Samarthachya Aartya-Shri Kshetra Akkalkot

Tujhe Darshan Hota (Saanykaal Aarti)

Shree Swami Samarthachya Aartya-Shri Kshetra Akkalkot

Vida Aarti

Shree Swami Samarthachya Aartya-Shri Kshetra Akkalkot

Shree Duttguru Aarti

Shree Swami Samarthachya Aartya-Shri Kshetra Akkalkot

Durge Durgat Bhari

Shree Swami Samarthachya Aartya-Shri Kshetra Akkalkot

Ghaleen Lotangan

Shree Swami Samarthachya Aartya-Shri Kshetra Akkalkot

Shejarati

Shree Swami Samarthachya Aartya-Shri Kshetra Akkalkot

Apraadh Kshama

Shree Swami Samarthachya Aartya-Shri Kshetra Akkalkot

Prasad Yachna

Shree Swami Samarthachya Aartya-Shri Kshetra Akkalkot


Notifications